Španělská kultura křížem krážem

Dne 2. 4. 2019 se vybraní žáci tercie, kvinty a 1. A zúčastnili cesty do Prahy na pořad o španělské kultuře. Akce se konala ve vinohradském studiu Itaka, které se zabývá pořádáním kurzů spojených s výukou jazyků a tanců, jako je flamenco a tango.
Během dvouhodinového programu jsme prošli rychlokurzem španělské kultury. Na úvod jsme si poslechli koncert flamenca s tanečním vystoupením. Poté nás tanečnice Lucía seznámila se všemi rekvizitami, které se používají k tanci flamenca, a naši studenti měli možnost si je vyzkoušet. Následovala rychlá exkurze do nejslavnějších děl španělské literatury.
V další místnosti nás čekaly dva úkoly. První z nich byl správně zařadit věty z každodenní konverzace do tabulky o čtyřech sloupcích, z nichž každý byl věnovaný jednomu ze čtyř oficiálních jazyků Španělska. Druhým úkolem bylo sestavit „puzzle“ mapu Španělska z jednotlivých autonomních oblastí a jejich hlavních měst.

Vrátili jsme se do koncertního sálu, kde nás flamencoví hudebníci zasvětili do tajemství flamenca, které je výsledkem tří kultur – židovské, arabské a cikánské – a vysvětlili nám a názorně ukázali, jak projevit své city ve hře na „cajón“.
Poslední část programu byl kvíz o významných osobnostech španělské kultury spojený s ochutnávkou „tapas“ a vylosováním výherce kvízu.
Žádný z našich studentů sice nevyhrál kurz flamenca s Lucíou zdarma, ale přesto se nám výlet vydařil a těšíme se, že ho v příštích letech zopakujeme.
Lada Brisudová