Vyučující gymnázia převzala ocenění města Krnova

Výročí narození Jana Ámose Komenského je věnováno učitelům, kteří 28. března slaví svůj svátek. Na pedagogy v tento den myslí také město Krnov, které si zve ty nejlepší na radnici, aby je za jejich vynikající a obětavou práci ocenilo.

V letošním roce bylo nominováno celkem 21 pedagogů, kteří ve čtvrtek 28. března převzali ocenění z rukou místostarosty Pavla Moravce a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlíny Říhové. O kulturní program slavnosti se postaraly děti z mateřské školy na náměstí Míru, žákyně Základní školy Dvořákův okruh a žesťový kvintet ze Základní umělecké školy Krnov. Mezi oceněnými pedagogy byla i učitelka Gymnázia v Krnově Mgr. Jana Lantová.

Své výborné znalosti a zkušenosti předává žákům především v předmětech základy společenských věd a český jazyk. Dlouhodobá nadstandardní práce se projevuje především v přípravě žáků na soutěže, vedení debatního kroužku a organizaci školních projektů a besed.
Mgr. Jana Lantová každoročně organizuje školní kola České lingvistické olympiády a Olympiády lidských práv, žáci pod jejím vedením úspěšně reprezentují krnovské gymnázium v krajských
i celostátních kolech. Již třetím rokem vede na škole debatní kroužek, ve kterém si žáci zdokonalují umění argumentace a sebeprezentace, rozvoj kritického myšlení a práci s informacemi. Své dovednosti pak uplatňují v celostátních debatních soutěžích. Je také hlavní organizátorkou Krnovského debatního poháru. Mgr. Lantová dlouhodobě spolupracuje s Amnesty International, největší celosvětovou neziskovou organizací hájící lidská práva, především při organizaci školních besed, workshopů a Maratonu v psaní dopisů. Podílí se na organizaci oblíbené studentské přednáškové noci, uspořádala charitativní sbírku pro psí útulek, podílí se na organizaci přípravných kurzů na přijímací zkoušky. Mezi žáky je velice oblíbená, dokáže je nejen naučit rozsáhlé středoškolské učivo, ale také zaujmout a motivovat pro práci nad rámec svých povinností.

Mgr. Vladimír Schreier
ředitel školy