Žáci krnovského gymnázia debatovali s hejtmanem o budoucnosti Moravskoslezského kraje

Hejtman kraje Ivo Vondrák přišel ve středu 20. března představit žákům krnovského gymnázia strategický plán kraje pro roky 2019 – 2027. Jedním z cílů strategie MSK s názvem Hrajem s krajem je zapojovat do plánování budoucnosti kraje širokou veřejnost, a tudíž i žáky středních škol. Debatovalo se o tom, jak středoškoláci na svůj kraj nahlížejí, zda v něm plánují žít i v budoucnosti a zda jej vnímají jako perspektivní místo pro svou budoucí pracovní kariéru.
Sami žáci se poté zapojovali do diskuze se svými návrhy, co by chtěli v kraji zlepšit a na co by se mělo vedení kraje při strategickém plánování zaměřit.
Jaký kraj by si studenti představovali? Zalesněnější, Informovanější, Kvalitnější, Ekologičtější, Lokálnější (podpora lokálních zemědělců a producentů), Konkurenceschopnější, Modernější, Zelenější, Kraj s lepší urbanistikou, architekturou, infrastrukturou a větší nabídkou možností.
Vývoj strategického plánu a aktuální informace o strategických projektech můžete sledovat na: https://www.facebook.com/hrajeMSKrajem/