Demokracie a já

Dne 2. května jsem se společně se třemi svými spolužáky zúčastnil na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě workshopu Demokracie a já.
Dopolední program byl zejména informativní. Hovořili jsme o demokracii a jejím fungování, o Evropském parlamentu, do kterého v nejbližší době budeme volit své zástupce.
Nejdůležitější část semináře však nastala po obědě. Nejdříve jsme měli možnost ve skupinách hovořit s odborníky z praxe, společně s nimi jsme poté sestavili seznam problémů našeho kraje a začali pracovat na možnostech jejich řešení. Já osobně jsem se zapojil do projektu usilujícího o propagaci kraje prostřednictvím videí a soutěže. Na uvedeném projektu dále pracujeme a pokusíme se jej prosadit na konferenci, která proběhne 20. května v Praze, a získat tak finanční prostředky na jeho realizaci.
Seminář hodnotím jako velmi zajímavý, a to nejen díky informacím, které jsme se dozvěděli, ale také díky kontaktům, jež jsme navázali.

Jan Horecký, septima