Mladý Demosthenes

V pondělí 29. dubna 2019 se uskutečnilo školní kolo v řečnické soutěži Mladý Démosthenes. Do školního kola postoupili žáci na základě účasti v třídních kolech, kde měli za úkol zpracovat své vlastní téma a v časovém limitu jedné minuty s ním poutavě seznámit posluchače.

Odborná porota tvořená vyučujícími českého jazyka neměla jednoduché rozhodování, neboť soutěžící si připravili zajímavá témata a prokázali i velmi dobrou úroveň jejich interpretace. Při rozhodování byl kladen důraz především na obtížnost zvoleného tématu, plynulost mluveného projevu a jazykovou správnost.

Výsledková listina

I. kategorie (prima, sekunda)
1. místo Kateřina Zuzaníková
2. místo Tereza Tylečková
3. místo Tereza Rybníčková

II. kategorie (tercie, kvarta)
1. místo Tereza Sobocíková
2. místo Natálie Kratěnová
3. místo Anna Szymiková