Projekt našich studentek se stal nejlepším v republice

V předchozím článku jsme vám představili projekt Demokracie a já, který pořádá Dům zahraniční spolupráce společně s organizací EUTIS.
V jeho rámci se 5 našich studentů a členů Debatního kroužku zúčastnilo workshopu v Ostravě, jehož výstupem bylo vypracování projektu, který by zlepšil život v Moravskoslezském kraji.
Podobné workshopy se konaly po celé ČR. Z nich poté odborná porota vybrala 12 projektů, které postoupily do celostátního kola. To se konalo 20. května v Praze.
Do finále se z naší školy probojoval jak tým ve složení J. Horecký, A. Kocmánková, O. Podracký, tak sesterské duo Natálie Šťastná z kvinty a Eliška Šťastná, která u nás v loňském roce úspěšně složila maturitní zkoušku a nyní studuje na Palackého univerzitě v Olomouci žurnalistiku. A právě Natálii a Elišce se podařilo se svým projektem Sběr použitého oleje v Krnově uspět, nechat ostatní studenty z celé ČR za sebou a v těžké konkurenci zvítězit. K obrovskému úspěchu jim gratulujeme a věříme, že se jejich smělé a krásné plány podaří v budoucnu realizovat.
Mgr. Jana Lantová

Pozn.: Fotografie převzata z webových stránek organizace EUTIS.