Workshop o EU

Stejně jako v loňském roce jsme i letos využili nabídku Eurocentra Ostrava a Mgr. Lenky Foniokové, která k nám opět zavítala do školy a besedovala se studenty.
Akce se zúčastnili studenti 3. ročníků Společenskovědního semináře, pro které jsme vybrali zajímavá témata – EU a příležitosti pro mladé, Mýty a fakta o Evropské unii.
Dvouhodinový workshop proběhl v příjemné atmosféře a studenti se během něj dozvěděli mnoho zajímavých a užitečných informací. Důkazem toho je jedna ze studentek, kterou nabídka projektů zaujala natolik, že je v současné chvíli na stáži v Bulharsku.

Mgr. Jana Lantová