47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2019

MDVV Lidice je soutěž pro děti od 4 do 16 let pro všechny typy škol a organizací, které pracují s dětmi.
V roce 2019 uplyne 150 let od chvíle, kdy světlo světa spatřila Mendělejevova periodická soustava prvků, jeden z pilířů moderní chemie. Ve spolupráci s UNESCO proto bylo pro 47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice vybráno téma, které se našimi životy prolíná a provází nás doslova na každém kroku: od materiálu podrážek bot, přes asfalt silnic až po krásu ohňostrojů:
Celkově bylo oceněno 1179 obrázků, z toho bude necelých 1000 oceněných prací vystaveno v Památníku Lidice – Lidická galerie a přibližně 200 prací pak v Národním technickém muzeu.
Odborná porota, složená z učitelů výtvarné výchovy a výtvarníků, vybírá pro expozici přibližně 1 400 prací, oceněným pracím je uděleno Čestné uznání a nejlepším pracím medaile Lidická růže.
Z našeho gymnázia byli vybráni tito studenti:
Medaile
Šuly Dominik, 11 let
Medaile škole za kolekci grafiky
Brisuda Vilém, 12 let
Hnízda Matouš, 12 let
Kalinowski Josef, 12 let
Rybníčková Tereza, 12 let
Říhová Barbora, 14 let

Všem oceněným studentům blahopřejeme.
Více informací zde: