Adaptační kurz pro žáky 1. A

Adaptační kurz se uskuteční na v areálu hotelu Kopřivná (penzion Mája) v Malé Morávce v termínu 3. – 4. září pro žáky 1.A. Bližší informace včetně ceny budou sděleny na informativní třídní schůzce.
O adaptaci se postarají Lubomír Kutálek, Jakub Ulmann a Radim Křižanovský.