ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY PRIMY

Adaptační kurz pro žáky třídy prima se uskuteční 3.-4. 9. 2019 v malé Morávce na chatě Sedmikráska. Všechny potřebné doplňující informace dostanou žáci na zahájení školního roku 2. 9. 2019
Na zahájení školního roku srdečně zveme také rodiče našich primánků, jelikož spolu s dětmi budou mít možnost seznámit se s vyučujícími formou zábavného představení jednotlivých výukových předmětů.