Dlouhé století se loučí aneb Dějepisná olympiáda

V listopadu se zájemci vyššího i nižšího gymnázia utkali ve svých dějepisných znalostech.

Tématem školního kola dějepisné olympiády obou kategorií bylo období konce 19. a první čtvrtiny     20. století.

První kategorie se zúčastnilo 8 žáků. Úspěšnými řešiteli obtížných úkolů byli 3 žáci z kvarty:

  1. místo: Matěj Ftáčnik
  2. místo: Daniela Prokopová
  3. místo: Kateřina Šlosarová

Letos poprvé se dějepisná olympiáda konala i pro vyšší gymnázium. Tohoto 1. ročníku II. kategorie  se zúčastnilo 10 studentů. Úspěšně historické úkoly vyřešilo 6 z nich. Kteří byli nejlepší?

  1.    místo: Pavel Havelka, 4. A.
  2.    místo: Zlata Chudárková,  07
  3.    místo: Martin Storzer, 2. A

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. Žáci a studenti, kteří obsadili první tři místa obou kategorií, budou naši školu reprezentovat v lednu v okresních kolech. Přejeme jim hodně úspěchů.

Marcela Bachanová