Olympiáda z německého jazyka

Školní kolo Olympiády z německého jazyka proběhlo 8. ledna 2020. Obsahem byla písemná část s gramatickou úlohou a poté ústní část, v níž měli soutěžící konverzovat s porotou a předvést svou prezentaci na dané téma. Kategorie IIB měla letos téma – Unsere Schule (Naše škola), kategorie IIIA – Die vier Jahreszeiten (Čtyři roční období).

Výsledky:

Kategorie IIB:

1. místo –  Valentýna Zbytková, kvarta – postup so okres. kola

2. místo – Tereza Ulmannová, kvarta – postup do OK

3. místo – Ondřej Macek, kvarta

Kategorie IIIA:

1. místo – Anna Zouharová, septima – postup do okres. kola

2. místo – Klára Vondrová, kvinta – postup do OK

3. místo – Veronika Antálková, sexta

Za své výkony získali výherci od Sdružení rodičů pěkné knižní ceny v němčině.

Všem ještě jednou gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole!

za sekci JN  Jana Chudárková