Dramatický kroužek

Dramatický kroužek ADOR pracuje na škole od roku 1998. Za dobu svého působení připravil řadu dramatizací, nejčastěji členové kroužku zpracovávají zajímavé příběhy z české i světové literatury.
Dramaťáci se scházejí pravidelně pod vedením Mgr. Šárky Kleinové každé úterý v aule školy. Začínáme v 15:00 a končíme v 16:30.
Kroužek je určen všem studentům gymnázia bez rozdílu věku, kteří jsou ochotni pracovat na svém osobnostním rozvoji, jsou tvořiví a rádi pracují v kolektivu podobných nadšenců.
Součástí aktivit dramatického kroužku jsou dvoudenní soustředění a příprava literárního podvečera.
Přivítáme mezi sebou všechny nadšence dramatického umění, kteří jsou tvořiví a ochotni pravidelně dramaťák navštěvovat.