Sportovní kroužek

Ve školním roce 2017/18 bude probíhat sportovní kroužek ve čtvrtek od 15 hodin.
V září bude zaměřen na atletiku, potom volejbal, skok do výšky a od ledna příprava na OVOV (odznak všestranosti olympijských vítězů).
Vedoucí kroužku je Ing. Jakub Ulmann