Statut ceny Dr. Sigmunda Langschura pro studenty Gymnázia Krnov

Držitelé ceny za minulé roky

langschur
Dr. Sigmund Langschur (8.6.1884 Ronsperg-Poběžovice – 28.7.1942 Baranoviči)

Dr. Langschur – jeden ze dvou židovských profesorů krnovské reálky – gymnázia – vyučoval na gymnáziu v letech 1909 – 1938 německý a francouzský jazyk, propedeutiku, jako volitelné předměty pak i stenografii a angličtinu, soukromě vyučoval i latinu. Působil i v představenstvu Židovské náboženské obce Krnov a patřil k významným kulturním osobnostem Krnova. Bydlel v domě svého bratra na Horním náměstí v blízkosti radnice. V květnu 1938 stačil poslat svého šestnáctiletého syna Huga – studenta krnovské reálky – k příbuzným do Londýna. Po obsazení Krnova nacisty byl nucen odejít do Olomouce. V létě 1942 byl společně s manželkou deportován do Terezína a krátce na to do koncentračního tábora Baranoviči, kde byl s manželkou zavražděn nacisty. Syn Dr. Langschura Hugo bojoval od roku 1944 v anglické armádě v Itálii. Od roku 1951 žije v Kanadě, živě se zajímá o Krnov a podporuje projekty Občanského sdružení Krnovská synagoga. Na památku Dr. Langschura je udělována každoročně od roku 2005 nejméně jednomu studentovi-studentce gymnázia cena Dr. Sigmunda Langschura za mimořádné výsledky či mimořádný čin. Cena navazuje na tradici předválečné ceny, udělované Židovskou náboženskou obcí Krnov studentům reálky.

Statut ceny Dr. Sigmunda Langschura
 1. Cena Dr. Sigmunda Langschura je každoročně udělována nejméně jednomu studentovi-studentce krnovského gymnázia jako ocenění:
  • za mimořádné studijní výsledky nebo
  • za realizaci zajímavého projektu, nápadu, nebo
  • za fair play chování, mimořádný čin, nebo
  • za úspěšnou reprezentaci školy.
 2. O udělení ceny rozhoduje minimálně tříčlenná rada ceny, složená ze zástupce vedení školy; ze zástupce Občanského sdružení Krnovská synagoga nebo zástupce Sdružení rodičů; a zástupce sponzorů, kteří podpořili dotaci ceny v daném roce. Oceněný je vybrán z více kandidátů, nominovaných vedením školy.
 3. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna v minimální výši 2.000,- Kč. Prostředky pro udělení ceny jsou získávány formou sponzorských darů, správu účtu a dotaci ceny zajištiťuje Občanské sdružení Krnovská synagoga pro roky 2005-2010, v následujících letech další spoluzakladatelé ceny.
Zakladatelé a sponzoři ceny:

Gymnázium v Krnově – Mgr. Vladimír Schreier (www.gymnasiumkrnov.cz), Hugo Langschur – Kanada, STAFI CZ s.r.o. – Ing. Libor Nowak (www.agist.cz), Ing. Jiří Veverka, MVDr. Petr Löwenthal, MVDr. Pavla Löwenthalová, STROJOSVIT a.s. – Ing. Radoslav Moravec (www.strojosvit.eu), Jiří a Iveta Strnadovi (www.vitraze-sperky.cz), Sdružení rodičů při Gymnáziu Krnov, Občanské sdružení Krnovská synagoga – Ing. Jan Stejskal (www.krnovska-synagoga.cz)

Číslo účtu Spolku u synagogy pro podporu ceny: 289817280/0300.