Přírodovědné předměty

loga-jazyk-nove

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Stručná informace o projektu

Příjemce dotace a partner projektu

Výstupy, průběžná realizace aktivit projektu

Fotodokumentace