Fotodokumentace projektu

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Fotodokumentace projektu

Stručná informace o projektu
Příjemce dotace a partner projektu
Výstupy, průběžná realizace aktivit projektu
Fotodokumentace

Úvodní jednání projektového týmu:

Vybavování poslucháren a laboratoří:

Školení k programu EduBase:

Odborná exkurze – Jaderná elektrárna Dukovany:

Odborná exkurze – Vodní elektrárna Dlouhé Stráně:

Výuka fyziky:

Výuka chemie:

Odborná exkurze – Velké Losiny:

Chemický kroužek:

Odborná exkurze – Dolní oblast Vítkovice U6:

Fyzika – vycházka do terénu s měřením teploty vody, vzduchu, rychlosti větru, tlaku vzduchu atd:

Chemie – vycházka do terénu, měření pH vodních toků:

Závěrečný workshop pro pedagogy – 5. 6. 2014: