Šablony 2017 – 2019

Projekt má za cíl podporovat a prohloubit vzdělávání rozvojem např. čtenářské a matematické gramotnosti, ICT, polytechnického vzdělávání a cizích jazyků, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, ale také žáků nadaných, podporovat společné vzdělávání a spolupráci škol a zaměstnavatelů. Pro podporu společného vzdělávání projekt umožňuje realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemnou spolupráci pedagogů a personální podporu škol.
Informace o projektu