Počty žáků podle tříd

Stav ze dne 3.11.2017
Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel
O1 16 14 30 Mgr. Janula Konstantinidu
O2 14 16 30 Mgr. Monika Tošenovjanová
O3 10 19 29 Mgr. Lenka Kutálková
O4 12 18 30 Mgr. Jana Lantová
O5 11 19 30 Mgr. Petr Opršal
O6 9 13 22 Ing. Jakub Ulmann
O7 12 15 27 Mgr.Silvie Mičinská
O8 8 19 27 Mgr. Miroslav Indrák, Bc.
92 133 225 Osmileté
1.A 10 20 30 Mgr. Petr Štěpánek
2.A 11 19 30 Mgr. Ljuba Přibylová
3.A 11 19 30 Mgr. Marcela Valášková
4.A 10 21 31 Mgr. Jana Chudárková
42 79 121 Čtyřleté
134 212 346 Škola