Počty žáků podle tříd

Stav ze dne 30.9.2016
Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel
O1 14 16 30 Mgr. Monika Tošenovjanová
O2 10 20 30 Mgr. Lenka Kutálková
O3 12 18 30 Mgr. Jana Lantová
O4 11 19 30 Mgr. Petr Opršal
O5   9 13 22 Ing. Jakub Ulmann
O6 12 15 27 Mgr.Silvie Mičinská
O7   8 20 28 Mgr. Miroslav Indrák, Bc.
O8 12 14 26 Mgr. Lubomír Kutálek
88 135 223 Osmileté
1.A 11 19 30 Mgr. Ljuba Přibylová
2.A 10 19 29 Mgr. Marcela Valášková
3.A 10 22 32 Mgr. Jana Chudárková
4.A 13 19 32 Mgr. Marie Kolářová
44 79 123 Čtyřleté
132 214 346 Škola