Výročí školy

Informace (zde ke stažení v PDF) o konání výročí 140 let od vzniku Vyšší státní reálky v Krnově a 70 let od založení českého Státního reálného gymnasia v Krnově.

Vážení a milí absolventi krnovského gymnázia.

V září 2015 uplyne 140 let od vzniku Vyšší státní reálky v Krnově a 70. let od založení českého Státního reálného gymnasia v Krnově.

Historická výročí školy jsou vždy příležitostí ke vzpomínání, bilancování a hlavně ke společnému setkávání generací absolventů, pedagogů i současných žáků školy. Je to příležitost zvolnit alespoň na chvíli uspěchané tempo dnešního koloběhu života a zavzpomínat na společné zážitky prožité ve školních lavicích i mimo ně. Je dobře, že s postupem času se nám vybavují vzpomínky převážně příjemné a úsměvné.

Gymnázium v Krnově chce tato výročí oslavit společně se svými absolventy. Přijďte si společně zavzpomínat na studentský život, spolužáky, přátele i kantory.

Připravovaný program oslav:

pátek 25. září 2015

– 15.00 Den otevřených dveří
– 18.00 Setkání bývalých a současných pedagogů školy a hostů

sobota 26. září 2015

–   9.00 Den otevřených dveří
– 15.00 Průvod absolventů
– 16.00 Setkání absolventů – hotel Slezský domov

V prostorách školy budou připraveny stylové kavárničky s občerstvením, výstavy žákovských prací, fotodokumentace z činnosti školy. Absolventi si budou moci zakoupit upomínkové předměty. V prostorách hotelu Slezský domov bude zajištěna reprodukovaná hudba (vstupenka – 100,-Kč).

Další podrobnosti budou průběžně zveřejňovány na stránkách školy. Pokud to Vaše finanční situace dovolí, budeme vděční za každý sponzorský dar.

Všem bývalým i současným studentům a pedagogům krnovského gymnázia přeji příjemně strávené chvíle při oslavách 70. výročí založení českého gymnázia v Krnově.

Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy