Přijímací řízení 2014

5. 6. 2014
Poučení pro rodiče přijatých i nepřijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení – jaro 2014:
čtyřleté studium.

12. 5. 2014 zveřejnil ředitel školy kritéria přijímacích řízení pro 2. kolo čtyřletého studia..

Další informace o konání 2. kola přijímacího řízení ve formátu PDF.
Termín odevzdání přihlášek pro 2. kolo přijímací řízení na školní rok 2014/15 je 21. května 2014.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

Informace pro rodiče: zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 dnů!!

31. 1. 2014
31.1. zveřejnil ředitel školy kritéria přijímacích řízení pro čtyřleté studium a osmileté studium.
Termín odevzdání přihlášek pro přijímací řízení na školní rok 2014/15 je 15. března 2014.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

24. 1. 2014
Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímacího řízení pro rok 2014.

Přihlášku na střední školu ve formátu PDF (je možno vytisknout a vyplnit) ….

pro osmileté studium
pro čtyřleté studium


Ukázka testů pro přijímací řízení v roce 2014 a z let 2012 a 2013 – osmileté i čtyřleté studium –
najdete na stránkách KVICu.