Přijímací řízení 2015

Přijímací řízení – jaro 2015

22.4.2015
Ředitel školy uveřejnil výsledky přijímacího řízení jaro 2015:
uchazeči přijatí na osmileté gymnázium
uchazeči nepřijati na osmileté gymnázium
uchazeči přijatí na čtyřleté gymnázium
uchazeči nepřijati na čtyřleté gymnázium

Zároveň zveřejnil informace pro rodiče přijatých a nepřijatých uchazečů pro čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium.

31.1.2015
Rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek zveřejnil ředitel školy dne 31. 1. 2015. Zároveň zveřejnil kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium a osmileté studium.

8.1.2015
Informace Cermatu k přijímacímu řízení pro čtyřleté studium
a podobné informace pro osmileté studium.

26.11.2014
Škola pořádá přípravný kurz z matematiky pro přijímací řízení jaro 2015. Závazná přihláška na kurz.

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (MŠMT).

Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015. (Souvisí s předcházejícím dokumentem – MŠMT)

Přihlášku na střední školu ve formátu PDF (je možno vytisknout a vyplnit) ….

pro čtyřleté i osmileté studium