6.11.2015

Dle zákona musela proběhnout transformace občanského sdružení “Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově” na spolek “Spolek rodičů při Gymnáziu v Krnově” a vytvoření jeho stanov.

20.11.2014
Příručka pro rodiče, jak zajistit bezpečnost dětí na internetu (ve formátu PDF).