6.11.2015

Dle zákona musela proběhnout transformace občanského sdružení „Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově“ na spolek „Spolek rodičů při Gymnáziu v Krnově“ a vytvoření jeho stanov.

20.11.2014
Příručka pro rodiče, jak zajistit bezpečnost dětí na internetu (ve formátu PDF).