Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019, 2020, ve formátu PDF.

Rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018, 2019, ve formátu PDF.

Školní řád platný pro školní rok 2016/17 ve formátu PDF.

Zpráva o poskytování informací ve formátu PDF.

Minimální program prevence spolu s krizovým plánem ve formátu PDF pro rok 2016/17.

Plán environmentální výchovy ve formátu PDF: pro rok 2016/17.

Učební plány pro primu až kvartu osmiletého studia pro školní ve formátu PDF.

Učební plány pro kvintu až oktávu osmiletého a 1. až 4. ročník čtyřletého studia ve formátu PDF.

Seznam volitelných předmětů, které škola nabízí.