Inspekční zprávy

Inspekční zprávy ve formátu PDF z října 2009 , z června 2011 , z února 2012 , z listopadu 2018 .

(Plné znění inspekční zprávy a všechny přílohy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.)