Volitelné předměty

NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Volitelné předměty pro 3. ročník

VP 1
SF   seminář z fyziky
LS   literární seminář
SZ   seminář z zeměpisu
KA   konverzace v anglickém jazyce
IN   informatika a výpočetní technika
KR   konverzace v ruském jazyce

VP 2
KA   konverzace v anglickém jazyce
DG   deskriptivní geometrie
SC   seminář z chemie
SS   společenskovědní seminář

VP 3
SB   seminář z biologie
KA   konverzace v anglickém jazyce
SD   seminář z dějepisu
CM   cvičení z matematiky

Volitelné předměty pro 4. ročník

VP 1
SF   seminář z fyziky
SZ   seminář z zeměpisu
KA   konverzace v anglickém jazyce
IN   informatika a výpočetní technika
KR   konverzace v ruském jazyce

VP 2
KA   konverzace v anglickém jazyce
DG   deskriptivní geometrie
SC   seminář z chemie
SS   společenskovědní seminář

VP 3
SB   seminář z biologie
KA   konverzace v anglickém jazyce
SD   seminář z dějepisu
CM   cvičení z matematiky

VP 4
SE   seminář z ekonomie
FCE   first certificate
SF   seminář z fyziky
AC   analytická chemie