6.11.2015

Dle zákona musela proběhnout transformace občanského sdružení „Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově“ na spolek „Spolek rodičů při Gymnáziu v Krnově“ a vytvoření jeho stanov.