6.11.2015

Dle zákona musela proběhnout transformace občanského sdružení “Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově” na spolek “Spolek rodičů při Gymnáziu v Krnově” a vytvoření jeho stanov.