Výběrová řízení

18.10.2017
Ředitel školy vyhlásil výběrové řízení na nákup žákovských počítačů.

13.10.2017
Ředitel školy zveřejnil výsledek výběrového řízení ze dne 29. 9. 2017.

29.9.2017
Ředitel školy vyhlásil výběrové řízení na zadávací podmínky na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru na stavbu – Oprava fasády – Gymnázium Krnov.

11.5.2017
Ředitel školy zveřejnil výsledek výběrového řízení na technický dozor při výměně střešní krytiny školy.

21.2.2017
Ředitel školy vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku – rekonstrukci střešní krytiny Gymnázia, Krnov, příspěvkové organizace.
Dokumentace k výběrovému řízení: výzva výběrového řízení, a obchodní podmínky výzvy.

2.11.2016
Výsledek výzvy VŘ na veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace, energetického posudku a výkonu inženýrské činnosti na stavbu „Zateplení tělocvičny Gymnázia, Krnov, příspěvkové organizace“ – ze dne 12.10.2016. Plné znění výsledku.

12.10.2016
Ředitel školy vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace, energetického posudku a výkonu inženýrské činnosti na stavbu „Zateplení tělocvičny Gymnázia, Krnov, příspěvkové organizace“.
Dokumentace k výběrovému řízení: zadávací podmínky výzvy, technická specifikace výzvy a obchodní podmínky výzvy.

28.6.2016
Výsledek výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu – výměna podlahových krytin – ze dne 16.6.2016. Plné znění výsledku.

16.6.2016
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – výměna podlahových krytin (vyvěšeno 16.6.2016 10.00 h). Plné znění výzvy ve formátu PDF.

Výsledek výzvy na zhotovení projektové dokumentace ze dne 27.5.2016. Plné znění výsledku.

27.5.2016
Dne 27. 5. 2016 vyvěsil ředitel školy zadávací podmínky na zhotovení projektové dokumentace. Bližší informace v ředitelně školy.

26.5.2016
Výsledky výzev:
– na výměnu svítidel v tělocvičně ze dne 12.5.2016 – plné znění výsledku
– na rekonstrukci podlahy tělocvičny ze dne 10.5.2016 – plné znění výsledku.
Zároveň byla zveřejněna výzva na technický a BOZP dozor při výměně podlahy tělocvičny – plné znění výzvy.

12.5.2016
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – výměna svítidel v tělocvičně (vyvěšeno 12.5.2016 10.00h). Plné znění výzvy ve formátu PDF.

10.5.2016
Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – podlaha tělocvičny (vyvěšeno 10.5.2016 9.00h). Plné znění výzvy a obchodní podmínky ve formátu PDF. Projektovou dokumentaci je možné si vyžádat u ředitele školy.

30.3.2016
Výsledek výzvy na dodávku vybavení školy ze dne 5.3.2016. Plné znění výsledku.

5.3.2016
Výzva na dodávku vybavení školy (vyvěšeno 5.3.2016 23.00h). Plné znění výzvy ve formátu PDF. Obchodní podmínky je možné vyžádat u ředitele školy.

29.6.2015
Výsledek výběrového řízení na dodávku vybavení školy ze dne 15. 6. 2015. Plné znění výsledku.

15.6.2015
Výzva na dodávku vybavení školy (vyvěšeno 15.6.2015 20.00h). Plné znění výzvy ve formátu PDF.

22.10.2014
Výzva na dodávku vybavení školy (vyvěšeno 22.10.2014 20.00h). Strana 1 a strana 2. Zadávací dokumentace k výzvě.

9.5.2014
Výsledek výběrového řízení na dodávku vybavení školy ze dne 14. 4. 2014. Plné znění výsledku.

14.4.2014
Výzva na dodávku vybavení školy (vyvěšeno 14.4.2014 18.00h). Plné znění výzvy.
Odpověď zadavatele na dotazy k výběrovému řízení (vyvěšeno dne 24.4.2014).

26.7.2013
Výsledek výběrového řízení na dodávku technického vybavení školy. Plné znění výsledku.

3.7.2013
Výzva na dodávku technického vybavení školy (vyvěšeno 3.7.2013 18.00h). Plné znění výzvya přílohy výběrového řízení.

4.3.2013
Výzva na dodávku technického vybavení školy (vyvěšeno 4.3.2013 12.00h). Plné znění výzvya přílohy výběrového řízení.

21.12.2012
Výsledek výběrového řízení na dodávku technického vybavení školy v rámci EU peníze školám. Plné znění výsledku.

7.12.2012
Výzva na dodávku technického vybavení školy v rámci EU peníze školám (vyvěšeno 7.12.2012 17.00h). Plné znění výzvy.

19.4.2012
Výzva na dodávku a montáž šatních boxů do prostorů šaten školy. Plné znění výzvy.

 

Mgr. Vladimír Schreier